Wiertnicze

 • - Wiercenie studni głębinowych

 • - Wiercenie studni odwadniających

 • - Badania i analizy laboratoryjne wód głębinowych

 • - Montaż i zabudowa pomp głębinowych

 • - Chemiczne i mechaniczne czyszczenie studni głębinowych

Geotechniczne

 • - Wiercenie otworów piezometrycznych

 • - Wiercenie otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych

 • - Wiercenie otworów badawczych

 • - Wiercenie otworów złożowych

 • - Wiercenie otworów strzałowych

 • - Wiercenie otworów drenażowych

 • - Badania i ocena przydatności budowlanej gruntów

 • - Badanie techniczne podsypek, nasypów, obwałowań ziemnych

 • - Wiercenia geologiczno-inżynierskie

 • - Sondowanie dynamiczne

 • - Próbne obciążenia płytą VSS

Specjalne

 • - Wzmacnianie gruntów metodą iniekcji cementowej

 • - Wykonywanie mikropali

 • - Wykonanie podziemnej instalacji wodnej pod zabudowę pomp ciepła

 • - Czyszczenie i dezynfekcja podziemnych i naziemnych zbiorników wody

 • - Czyszczenie renowacja i odtworzenie otworów piezometrycznych