Slides Framework

Polityka prywatności

Prosimy o uważne przeczytanie zawartych na tej stronie informacji, dotyczących obowiązującej polityki prywatności. Korzystanie z serwisu i powiązanych z nim usług online wymaga akceptacji ze strony wszystkich użytkowników, chcących użytkować wspominiany serwis w opisywanym zakresie.

Obejmowany zakres

Otrzymywanie informacji o świadczonych usługach w formie wiadomości email, korzystanie w tym celu z chatu / pomocy Chat Bota wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu uzyskania informacji o charakterze handlowym. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy z użytkowników ma prawo dostępu do swoich danych, dysponuje możliwością ich modyfikacji lub zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych. Na chwilę obecną podmiot nie wykorzystuje danych do działań innych niż udzielanie informacji handlowej na prośbę konsumenta: ewentualne wykorzystanie zgromadzonych dotychczas danych do celów marketingowych zostanie poprzedzone stosowną mailową prośbą o udzielenie dodatkowej zgody.